A finals del mes de setembre finalitza el termini perquè el Govern espanyol compleixi el seu compromís adquirit amb la Unió Europea d’acollir 17.337 refugiats; ara com ara, el nombre de persones refugiades que han arribat es situa al voltat del 9%. L’estat espanyol no és l’únic en incomplir acords: la Unió Europea només ha acollit un 20% de les 182.000 persones que es va comprometre a traslladar des de països com Grècia i d’altres de fora de la Unió. 

La vulneració dels governants dels Estats membres d’Europa al Dret d’asil, a la convenció de Ginebra i als Drets Humans avoca a homes, dones i a criatures a camps de refugiats i al terror de nous èxodes. Els governants europeus prefereixen mantenir el territori Europeu com una fortalesa, traslladant la seva responsabilitat a 3rs països, negociant amb països que no respecten els Drets Humans com Turquia, Mali, Líbia, Sudan… 

La necessitat de refugi deixa xifres esgarrificadores: des de l’any 2.000 han mort més de 36.000 persones a la mediterrània i fonts com l’Europol afirmen que més de 10.000 menors d’edat arribats a Europa han desaparegut literalment un cop han trepitjat terra, identitats i vides perdudes a mans de màfies, prostitució i violència.

Davant del sofriment i la barbàrie, davant el pacte entre la Unió Europea i Turquia que vulnera totes les normes del Dret Internacional i de manera específica la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, des de CINEMA REFUGI :

  • Volem que la Unió Europea sigui fidel als seus principis fundacionals i actuï d’acord amb el més estricte respecte als Drets humans per protegir la vida de les persones que busquen refugi al nostre continent.
  • Ens comprometem a treballar per la sensibilització social, reivindicar els valors de tolerància, respecte i suport als drets fonamentals de la persona, per tant, reclamarrespecte a l’Estat de Dret i al compliment de la normativa internacional: la Carta de Drets Fonamentals de la UE, la Declaració Universal de Drets Humans i la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats de les Nacions Unides.